Położenie - warunki geograficzne

Szczecinek zajmuje powierzchnię 37 km², leży na Pojezierzu Drawskim, jest siedzibą Gminy Miejskiej Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego. Miasto zamieszkuje ponad 40 tys. mieszkańców.

Miasto rozlokowane jest pomiędzy dwoma jeziorami: jez. Trzesiecko i jez. Wielimie, które ograniczają rozwój miasta a zarazem są jego największym atutem. Jeioro Trzesiecko (pow 295,1 ha, dł.5,6 km) wzdłuż którego rozwinęła się zabudowa miejska, stanowi główną atrakcję dla odwiedzających. Park miejski odpowiadający swą długością długości miasta, to pełen zieleni ciąg spacerowy będący w „zasięgu ręki” każdego przebywającego w Szczecinku. Krajobraz wokół miasta jest dziełem potężnego lądolodu, który pozostawił po sobie wyjątkowo urozmaiconą rzeźbę terenu (wzgórza moreny czołowej, faliste równiny moreny dennej oraz wydłużone jeziora rynnowe i oczka polodowcowe).

Otaczające miasto lasy o urozmaiconym drzewostanie, gwarantują miłe chwile zbieraczom grzybów i jagód a amatorom polowań dostarczą wielu wrażeń. Turystom kwalifikowanym, miłośnikom pieszych i rowerowych wycieczek oraz amatorom spływów kajakowych polecamy wspaniałe krajobrazy i wiele atrakcji na licznych oznakowanych trasach.

Rys historyczny

Szczecinek założył w roku 1310 książę zachodniopomorski Warcisław IV. Usytuowanie średniowiecznego miasta na niewielkim przesmyku między jeziorami Trzesiecko i Wielimie było wyjątkowo korzystne pod względem obronnym. Szczecinek był miastem książęcym, lokowanym na prawie lubeckim. W latach 1367-1390 po raz pierwszy i ostatni w historii był wydzielonym księstwem, którym rządził Warcisław V. Krótko przed bitwą pod Grunwaldem, 20 sierpnia 1409 roku, na zamku w Szczecinku odbył się antypolski zjazd z udziałem Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena i książąt zachodniopomorskich. Drugi taki zjazd miał miejsce także na zamku w roku 1423 - uczestniczył w nim m.in. Eryk I - król Danii, Szwecji i Norwegii.

W pierwszej połowie XVI wieku, na Pomorzu zwyciężyła reformacja. Od roku 1606 zamek w Szczecinku stanowił apanaże wdów książęcych. Dziedziczką zamku była m.in. księżna Jadwiga Brunszwicka, która ufundowała w 1640 roku jedno z pierwszych na Pomorzu gimnazjów. Wiek XVII głównie za sprawą niszczycielskiej wojny 30-letniej, należał do najtragiczniejszych w dziejach miasta. Łupione przez wojska i pomorskich uchodźców traciło na swym znaczeniu i bogactwie. Czarę goryczy dopełniła śmierć ostatniego Gryfity – Bogusława XIV(1637) i zajęcie miasta przez Brandenburgię.

W okresie wojen napoleońskich miasto zajęły oddziały polskie. Z czasów odwrotu wojsk napoleońskich spod Moskwy pozostał w Szczecinku cmentarz, na którym pochowano 119 żołnierzy francuskich (fakt ten upamiętnia wystawiony pamiątkowy pomnik).

W okresie międzywojennym Szczecinek był miastem garnizonowym. Wybudowano liczne koszary i schrony bojowe, wchodzące później w skład umocnień Wału Pomorskiego.

Nowa, polska karta w dziejach Szczecinka rozpoczyna się 27 lutego 1945 roku wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Pierwszy polski urząd powstał 21 marca 1945 roku.

Miasto leży na głównym ciągu komunikacyjnym z południa na północ, jest dobrze skomunikowane z większymi miastami polski, leży w odległości ok. 190 km od przejścia granicznego w Kołbaskowie i ok. 120 km od przejścia na granicy morskiej w Kołobrzegu. Ostatnie lata w życiu miasta to rozwój sektora usług, ze szczególnym naciskiem na usługi turystyczne wykorzystując dogodne położenie i powstające obiekty w sferze rekreacji, sportu i infrastruktury turystycznej.


Rezerwacja

Dziękujemy ! Prosimy oczekiwać na odpowiedź z propozycją terminu wizyty.

© Hotel Pojezierze Szczecinek 2015